[ Webhosting profitux.cz ]

Co najdete na těchto stránkách?

Toto jsou osobní stránky Vojty Trmače, studenta geografie na PřF MU, vytvořené pouze za účelem prezentací terénních cvičení a jako rozcestník na webové stránky vytvořené vrámci studia.

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Autor stránek: Vojtěch Trmač, napiš mi
Copyright © 2007 Vojtěch Trmač
/* HLAVICKA */

Vojtovy geografické stránky

/* MENU */